Rexina
Vega

Álvaro Cunqueiro: unha poética da recreación
 Ensaio
 abril de 1997
 Edicións Laiovento