Rexina
Vega

Cardume
 Narrativa (Novela)
 outubro de 2007
 Edicións Xerais. Premio Xerais de Novela, 2007