Raúl
Gómez Pato

Máscaras de espellos
 Poesía
 2016
 Edicións Espiral Maior. I Premio de poesía Xosé María Díaz Castro