Raúl
Gómez Pato

A casa deshabitada da familia Pena
 Poesía
 2001
 Edicións Positivas