Raquel
Castro

A formiga fóra do carreiro
 Teatro (Literatura infanto-xuvenil)
 outubro de 2018
 Editorial Galaxia. Ilustracións de Ángela Álvarez Paula
 Galaxia
 Vigo

 Teatro infantil
 Comedia
 Indeterminado. Variado
 media
 Ext. Fraga
 6 feminina/s
 Farta da rutina, unha formiga sae do carrreiro na procura do seu destino