Ramón
Villares

Entrevistas:
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Consello da Cultura Galega (Pazo de Raxoi) (Compostela)
Ano de gravación: 2010
Lugar de gravación: Casa do autor (Teo)
Ano de gravación: 2018
O autor le outros autores/as:
Lugar de gravación: Consello da Cultura Galega (Pazo de Raxoi) (Compostela)
Ano de gravación: 2010
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Consello da Cultura Galega (Pazo de Raxoi) (Compostela)
Ano de gravación: 2010