Ramón
Villares

Galicia, 1981-2021. Autonomía, sociedade e cultura
 Ensaio
 setembro de 2023
 Editorial Galaxia. Con Manuel Pérez Rúa e Xosé Luís Barreiro