Ramón
Villares

Indivisa manent. Estudos en homenaxe a Jesús de Juana
 Ensaio (Libro homenaxe)
 novembro de 2019
 Editorial Galaxia