Ramón
Villares

Fuga e retorno de Adrián Solovio. Sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista
 Ensaio
 xuño de 2007
 Fundación Otero Pedrayo. Reeditado en 2018 por Galaxia