Ramón
Villares

Figuras da nación
 Ensaio (Historia)
 1997
 Edicións Xerais