Ramón
Villares

Foros, frades e fidalgos, Estudos de historia social de Galicia
 Ensaio (Historia)
 1982
 Edicións Xerais