Ramón
Caride

Negros espellos
 Narrativa (Novela)
 2001
 Edicións Xerais