Ramón
Caride

Lumefrío
 Narrativa (Relatos)
 1994
 Edicións Xerais