Ramón
Caride

O tareco de Sara
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 2009
 Editorial Everest