Ramón
Caride

Historias para calquera lugar
 Narrativa (Libro de relatos)
 2001
 A muller prohibida, de An Alfaya. Xerais