Ramón
Caride

Historia dunha sobreira
 Teatro (Literatura infanto-xuvenil)
 2001
 Editorial Everest Galicia