Ramón
Caride

Sarou/Louzós
 Narrativa (Relatos)
 xullo de 2012
 Edicións Xerais