Ramón
Caride

Flor no deserto
 Poesía (Poemario)
 1995
 Concello de Ourense