Ramón
Caride

Fendas no tempo
 Narrativa (Libro de relatos)
 1995
 Edicións Espiral Maior