Ramón
Caride

Terra queimada
 Narrativa (Novela)
 marzo de 2017
 Edicións Embora