Ramón
Caride

O camiño da Estadea
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 novembro de 2016
 Edicións Xerais