Ramón
Caride

XII Festival da Poesia no Condado
 Poesía (Poemas soltos)
 1992
 Sociedade Cultural e Desportiva do Condado