Ramón
Caride

Dedre
 Narrativa (Relatos)
 decembro de 2004
 Edicións Xerais