Ramón
Caride

Crónica de sucesos
 Narrativa (Relatos)
 xaneiro de 1991
 Ir Indo Edicións