Ramón
Caride

Crónica de sucesos
 Narrativa (Relatos)
 1991
 Ir Indo Edicións