Ramón
Caride

Andanzas de Xan Farrapeiro
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 maio de 2009
 Edicións Xerais. Ilustracións de Marisa Irimia