Ramón
Caride

Xeografías do sal
 Poesía (Poemario)
 1999
 Deputación da Coruña. Accesit do Premio González Garcés de poesía en 1998