Ramón
Caride

Xeografías do sal
 Poesía (Poemario)
 1999
 Deputación da Coruña