Ramón
Caride

Soños eléctricos
 Narrativa (Romance)
 1992
 Edicións Xerais. Premio Blanco Amor de Novela