Ramón
Caride

Sarou
 Narrativa (Romance)
 1997
 Edicións Xerais