Ramón
Caride

Sarou
 Narrativa (Novela)
 1997
 Edicións Xerais