Ramón
Caride

Paisaxe de Verde Chuvia
 Poesía (Poemario)
 1986
 Autoedición