Ramón
Caride

Os ollos da noite
 Narrativa (Relatos)
 1990
 Ir Indo Edicións