Ramón
Caride

O sangue dos camiños
 Narrativa (Romance)
 2003
 Sotelo Blanco Edicións. Posteriormente editada por Xerais. Premio Risco de Literatura Fantástica en 2003