Ramón
Caride

A incerteza dos paraísos
 Narrativa (Relatos)
 2000
 Editorial Everest Galicia