(1957 - 2008)

Ramiro
Fonte

Desde a palabra, doce voces
 Poesía
 xuño de 1986
 Sotelo Blanco Edicións