Rafael
Laso Lorenzo

Entrevistas:
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Museo de Arte Contemporánea de Vigo MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2019
O autor le outros autores/as:
(Neira Vilas, Xosé)
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Praza Maior (Xinzo de Limia)
Ano de gravación: 2022
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008