Rafael
Laso Lorenzo

Amores de diario
 Narrativa (Novela)
 marzo de 2020
 Novela por entregas publicada no xornal dixital Dende a Limia nos meses de marzo a xuño de 2020