Rafael
Laso Lorenzo

O trasmundo de Antioquía
 Narrativa (Novela)
 maio de 2009
 Edicións do Cumio