Rafael
Fernández Lorenzo

Abecedario de Ricardo Carvalho Calero
 Ensaio
 novembro de 2019
 Edicións Morgante