Rafael
Fernández Lorenzo

Conversas con Bernardino Graña
 Conversas
 xullo de 2005
 Edicións Xerais