Pilar
Pallarés

Non coñezo, non sinto, non comprendo
 Poesía
 2002
 Edición dixital