Pilar
Pallarés

Rosalía de Castro. Unha obra non asumida
 Ensaio
 1985
 Edicións Xistral