Pilar
Pallarés

Leopardo son
 Poesía (Poemario)
 2011
 Edicións Espiral Maior