Pilar
Pallarés

Rosas na sombra (a poesía de Luís Pimentel)
 Ensaio
 decembro de 1991
 Edicións do Cumio