Pilar
García Negro

Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán
 Ensaio
 xuño de 2021
 Alvarellos Editora