Pilar
García Negro

Ricardo Carvalho Calero. A ciencia ao servizo da nación (edición crítica)
 Edición crítica (Ensaio)
 2010
 Edicións Laiovento