Pilar
García Negro

El Grupo Nós, de Ricardo Carballo Calero
 Edición crítica (Ensaio)
 2019
 Machado Libros