Pilar
García Negro

Idioma e poder social, de Rafael L. Ninyoles
 Tradución (Ensaio)
 2005
 Edicións Laiovento. Tradución do catalán