Pilar
García Negro

Ricardo Carvalho Calero: A ciencia ao servizo da nación
 Ensaio
 2010
 Edicións Laiovento. Edición a cargo de Pilar García Negro