Pilar
García Negro

O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo
 Ensaio
 2010
 XV Premio de Ensaio en Ciencias Sociais Vicente Risco. Premio AELG 2011 - Ensaio. Sotelo Blanco Edicións