Pilar
García Negro

Bautista Álvarez, 40 anos da UPG, 40 perguntas
 Conversas
 xaneiro de 2005
 Fundación Bautista Álvarez de Estudios Nacionalistas