Pilar
García Negro

O galego e as leis. Aproximación sociolingüística
 Ensaio
 xullo de 1991
 Edicións do Cumio